Den största källan till ekonomisk rikedom

är entreprenörskap

entreprenörerna skapar de största rikedomarna

Veckans Affärer skriver den 2013-07-11 om en undersökning omfattande 2000 dollarmiljonärer där man visar att den största källan till rikedom idag är entreprenörskap.

 

Filantropiskt engagemang

Det har skett ett skifte från att de flesta ärvt sina förmögenheter till att de flesta bygger upp sina förmögenheter under sin egen livstid. Den nya fördelningen av förmögenhetskälla har lett till större filantropiskt engagemang bland respondenterna. Allt fler, och särskilt de vars förmögenhet har skapats snabbt uppger att de tycker det är viktigt att skänka pengar. I rapporten föreslås att det kan bero på att fler känner att tur har spelat in i skapandet av deras förmögenhet, och att många har känt av hur det är att inte ha så stor förmögenhet.

De 2000 respondenterna i undersökningen, som genomfördes av Ledbury Research på uppdrag av Barclays, kom från 17 länder världen över och samtliga hade en förmögenhet som uppgick till minst 1,5 millioner dollar. Av dessa uppgav mer än 750 att de var entreprenörer. Entreprenörskap var den enskilt viktigaste förmögenhetskällan. Dessutom fann Barclays i rapporten att entreprenörskap var en allt vanligare källa till rikedomen desto större respondentens rikedom var.

Entreprenörerna klarar lågkonjunkturen bättre

Entreprenörer och företagsägare verkar ha klarat lågkonjunkturen bättre än övriga respondenter – i alla fall på utvecklade marknader. I den kategorin uppgav 39 procent av entreprenörer och företagsägare att deras förmögenhet hade växt under recessionen, medan bara 32 procent av övriga respondenter svarade att deras förmögenhet hade växt. Andelen som sa att deras förmögenhet hade påverkats negativt var 26 procent respektive 35 procent. På framväxande marknader har grupperna lyckats ungefär lika bra.

Källa: Veckans Affärer 2013-07-11

 

Sommar, sol, blommor och trädgård

Gillar du att skapa en vacker trädgård?

sommar. sol, blommor och trädgård

Det är verkligen ett drömjobb. Du sysslar med att skapa tilltalande och hälsosamma miljöer. Du kan med ditt trädgårdsintresse och rätt trädgårdsdesign minska buller, skapa skugga på rätt ställen, förbättra vattenkvalitet, skapa förutsättningar för djurliv och skapa en lugn omgivning för stressade människor. Du kan få utlopp för din kreativitet, du får tillfälle att vistas mycket utomhus. Du behöver inte utbilda dig under flera år. Om du har en grund i ditt trädgårdsintresse, ett intresse för trädgårdar, om du redan kan eller har intresse av att lära dig mycket om växter och om du kan göra en seriös plan hur du ska gå vidare, ja, då har du stora chanser att lyckas forma en karriär baserad på ditt trädgårdsintresse som troligen börjat i din trädgård.

Läs mer om att jobba med trädgård här

Var lönar det sig bäst

att starta och driva ett eget städföretag?

RUT-avdrag ger jobb för städföretag

Dagens Industri har gjort en sammanställning från Skatteverket och SCB enligt följande. Tabellen visar hur man i samtliga kommuner i Sverige utnyttjar RUT-avdraget. Här är de 10 kommuner, med folkmängden angiven, som utnyttjar RUT-avdraget mest:

Kommun:

DANDERYD 31 992
VELLINGE   33 617
LOMMA 22 366
HÖGANÄS 24 886
LIDINGÖ 44 601
TÄBY 65 477
NACKA 93 137
BÅSTAD 14 239
KÄVLINGE 29 438
ÄNGELHOLM 39 717

Källa: Di.se Jonas Leijonhufvud jonas.leijonhufvud@di.se

http://www.di.se/artiklar/2013/7/10/danderyd-toppar-rut-ligan/

Svensken gör turisten nyfiken

 – livsstil lockar

turistguide
Att jobba som turistguide

Solvarma badklippor, magiska skogar och vikingakultur i all ära, men för den utländske Sverigeturisten är det i första hand vi svenskar som är dragplåstret.

– Svenskar upplevs som gästvänliga, moderna och progressiva. Det väcker nyfikenhet hos utländska turister, berättar Thomas Brühl, vd på kommunikationsbolaget Visit Sweden som undersökt turisternas bild av svenskar.

Överlag uppfattas vi svenskar som nytänkande, kreativa och ärliga, med rötter i både internationella och inhemska traditioner. Svenskt storstadsliv kombinerat med närheten till orörd natur är också exotiskt i mångas ögon.

– Tidigare har turister åkt på sight-seeing, men nu ser vi också att de åker på life-seeing för att uppleva nya livsstilar. Vi svenskar upplevs inte som så slutna som vi tror, utan som ett spännande folk som ligger långt framme. Öppenhet, yttrandefrihet och vår vana vid sociala medier bidrar också till den bilden, säger Thomas Brühl.

Fast vår egen självbild är annorlunda, förklarar han.

– Vi tycker inte att vår livsstil är så speciell, men för exempelvis spanjorer eller holländare är den annorlunda. I deras ögon är det väldigt annorlunda och exotiskt, säger Thomas Brühl.

Källa: http://www.expressen.se/res/svensken-gor-turisten-nyfiken–livsstil-lockar/

Av TT Spektra

Kul jobb Bli Turistguide. Läs mer om det här

 

Hur kan man som inredare samarbeta med möbelaffärer

Tack för en superbra och intressant bok

Boken Bli inredare

Det kom ett mejl:

Hej Holger!

Tack för en superbra och intressant bok!! Beställde boken, bli inredare, kunde inte lägga ifrån mig den!

Jag hade en fråga till dig som jag hoppas du kan svara på. Jag tänkte bli inredare och hur fungerar samarbetet med en möbelaffär?

 

Mitt svar:

Det finns många olika sorters möbelaffärer som du kan samarbeta med, t.ex:

 • Möbel- och inredningsaffär
 • Affär som säljer inredningsdetaljer
 • Affär som säljer sängar och sängkläder
 • Köks- eller badrumsaffär
 • Textilaffär
 • Belysningsaffär
 • Varuhus
 • Antikvitetsaffär

Specialisera dig. Det finns många olika områden som du kan specialist inom:

 • Färgspecialist. Detta är ett typiskt specialistområde inom inredningsverksamheten. Forskning som handlar om hur färg påverkar oss människor pågår kontinuerligt. Det är verkligen en expertkunskap hur man bäst färgsätter arbetsplatser, kommersiella utrymmen och utrymmen för avkoppling och rekreation.
 • Ergonomi handlar om hur vi använder oss av olika produkter, t.ex. fasta och lösa inredningsdelar. Detta är ett specialistområde som fordrar kunskap om människans beteende, bekvämlighet, funktioner och säkerhet och som är nödvändigt i många inredningssammanhang.
 • Belysningsexpert. Ett typiskt specialistområde för en inredare. Här gäller det att kunna mycket om ljusets fysiska och psykiska påverkan, säkerhetsfrågor och dessutom ha en del elkunskap. Ljusets betydelse för upplevelsen av en miljö är oerhört väsentlig.
 • Audiovisuell rådgivare. Utvecklingen rusar iväg när det gäller nya prylar som har att göra med bild, ljus och ljud. För en amatör är det svårt att hänga med. Därför finns det utrymme för specialister inom dessa områden eftersom inredningen påverkas i så hög grad av denna utveckling.
 • Akustisk design. Om du lär dig hur man planerar inredning för god akustik finns det jobb med att inreda konserthallar, konferensrum, kontorslandskap, restauranger och speciella bostäder.

Det finns flera olika sätt att samarbeta:

 • Du kan söka anställning i någon möbelaffär
 • Du kan starta eget och samarbeta på flera olika sätt med möbelaffärer:
 • Du kan förhandla dig till bra rabatter
 • Du kan förhandla dig till att du får låna möbler och annan inredning för tillfälliga stylistuppdrag mot att du gör reklam för möbelaffärens produkter

 

Jag skulle vilja ge dig följande råd:

Sammanställ en bra portfolio som visar vad du kan, om du har någon bra specialitet och helst några referenser. Ta portfolion med dig och ta kontakt med några olika sorters möbelaffärer och intervjua dem om vad det skulle finnas för olika sorters samarbetsmöjligheter.

Jag önskar dig verkligen lycka till!

Hör gärna av dig hur det går.

Hälsningar,

Holger

Läs mer om detta i boken ”Bli inredare”

 

Rut och ROT fortsätter att öka

Intresset för rot och rut fortsätter att öka

rut och rot fortsätter att öka

14 procent fler köpte ruttjänster under första halvåret i år jämfört med samma period i fjol, och sammanlagt betalade staten ut 8,1 miljarder kronor i skattereduktion för rot- och ruttjänster. Skatteverket utvidgar nu sina kontroller av rot och rut, från att tidigare ha haft fokus på utförarna till att också omfatta köparna.

Skatteverket betalade ut cirka 300 miljoner kronor mer i skattereduktion för utförda rot- och rutarbeten under första halvåret 2013, jämfört med motsvarande period förra året. Rutavdraget har den största procentuella ökningen, medan rotavdraget ligger kvar på en stabil nivå.

Rot står fortfarande för den överlägset största andelen av skattereduktionen

– drygt 6,9 miljarder kronor. Det beror dels på att fler köper rottjänster, dels på att prislappen för rotarbete i regel hamnar högre än för rutarbete.

Det är viktigt att komma ihåg att köparen av rot- och ruttjänster har ett stort ansvar för att villkoren för att få rot- och rutavdrag är uppfyllda. Om villkoren inte är uppfyllda kan köparen bli återbetalningsskyldig.

– Som köpare är det viktigt att spara kvitto eller faktura och se till att det tydligt framgår hur stor arbetskostnaden respektive materialkostnaden är, säger Pia Blank Thörnroos.

Hittills har Skatteverket lagt störst vikt vid att kontrollera dem som utför rot- och rutarbeten, det vill säga företagen. Men framöver kommer fokus också att ligga på att informera och kontrollera köparna av dessa tjänster.

Med rotarbete menas reparation och underhåll, ombyggnad och tillbyggnad. Till rutarbete räknas bland annat hushållsarbete såsom städning, klädvård, enklare trädgårdsarbete samt barnpassning. Skattereduktionen är 50 procent av arbetskostnaden, med ett maxbelopp på 50 000 kronor per person och år.

Skatteverkets pressmeddelande

2013-07-10

Läs här hur du kan tjäna på detta

Ta betalt som konsult

6 olika sätt att ta betalt som konsult

att ta betalt

1.                        Löpande räkning, dvs. ett visst arvode per timme eller per dag. Detta är det vanligaste sättet att ta betalt. Utöver detta arvode tillkommer kostnaderna för de utlägg som du gör. Utläggen kan avse resekostnader, traktamente, kopieringskostnader eller tryckkostnader för mångfaldigande av dina rapporter etc. Vidare tillkommer moms, mervärdesskatt, f.n. 25 %, uppe på alltsammans när du ska ta betalt.

2.                        Fast pris för din insats är det näst vanligaste sättet att ta betalt. Det innebär att du får betalt med en klumpsumma för ditt arbete. Denna form brukar man använda då uppdraget går att precisera relativt väl. Många beställare gillar när konsulten tar betalt på det här sättet. Beställaren tar ingen risk och ser genom detta även ett sätt att hålla styr på sin egen organisation så att inte diskussionerna om olika tänkbara idéer pågår för länge. Om du har möjlighet att ge ett fast pris när du ska ta betalt så ger det en professionell image vilket kan leda till följduppdrag.

3.                        Löpande räkning med tak. Metoden innebär att du tänker ta betalt per timme eller per dag upp till ett på förhand överenskommet takpris. Detta är för dig som konsult det sämsta sättet att ta betalt. Du kan förlora om dina kostnader hamnar ovanför ”taket” men du har inget att vinna.

4.                        Löpande räkning med budgetpris. Uppdragsgivaren kan begära ett s.k. budgetpris. Risken med denna metod är att den som utför uppdraget och alltså ska ta betalt uppfattar termen ”budgetpris” som en ungefärlig kostnadsuppskattning medan uppdragsgivaren menar att det är en budget som inte får överskridas. Om man använder sig av denna metod för att ta betalt är det viktigt att båda parter är tydliga med vad man lägger in i begreppet budgetpris.

5.                        ”Success fee” är ovanligt inom konsultvärlden när man ska ta betalt men kan användas i de fall där resultatet av uppdraget går att mäta. I dessa fall kan arvodet bestå av ett ordinärt arvode plus ett extra arvode om mätresultaten visar att man nått eller, ännu bättre, överträffat ett på förhand definierat mål.

6.                        Incitament eller bonus av olika slag. Det finns många olika sådana metoder för att ta betalt och här är uppfinningsrikedomen stor. Ett sätt kan vara att om projektets slutkostnad hamnar under uppsatt budget så delar konsulten och uppdragsgivaren på skillnaden när det är dags att ta betalt. Om slutkostnaden överstiger budget, så står man gemensamt för förlusten i proportioner som man kommit överens om innan man satte igång.

Det finns flera sätt att ta betalt. Du hittar tips och råd om detta på webbsajten med tips om drömjobb.

 

Vinnare på nya RUT

Vinnare på RUT Starta städföretag

Dagens Industri om Vinnare på nya RUT

hade för några veckor sedan några artiklar om ”Vinnare på nya RUT”. Pensionärerna kommer att bli den stora kundgruppen. Den som startar och driver städföretag kommer också höra till de säkra vinnarna. Därför lanserar vi nu den nya boken ”STARTA OCH DRIV DITT EGET STÄDFÖRETAG”. Du kan se den längst upp till höger.

 

Hyr ut din stuga – nu ännu lönsammare

Ännu lönsammare att hyra ut din stuga

lönsammare att hyra utfr.o.m. årsskiftet.

Schablonavdraget har höjts från 21000:- till 40000:-. Dessutom får du göra ett avdrag på 20 procent av din totala hyresintäkt. Detta gäller småhus och ditt fritidshus är ju ett småhus.

Om du alltså hyr ut för en lägre summa än 50000:- i år behöver du inte ta upp denna inkomst till beskattning. Du kanske maximalt kan hyra ut ditt sommarhus under två månader. Om du får en hyra på 25000:- per månad så behöver du inte skatta ett öre.

Tänk på att avdraget gäller per hus. Om ni är två personer som äger huset tillsammans får ni dra av hälften var.