Hur fungerar en webbkurs från Webbkurser Sverige?

Våra webbkurser är helt gratis för dig

  • Vår affärsidé bygger på att allt vårt utbildningsmaterial bör betalas av de som i framtiden kommer att anställa våra kursdeltagare eller av de som kommer att anlita de företagare som gått våra kurser
  • Du kan genomföra en webbkurs från oss på de tider som passar dig och ditt övriga livsmönster
  • Kursen är indelad i tydliga kursavsnitt
  • Du kommer under kursen att ha överblick över hela kursinnehållet genom innehållsförteckningen längst ner på varje sida
  • Kursen består av videopresentationer, bilder med röstkommentarer och text

Please log in to rate this.
0 people found this helpful.


← Hur fungerar en webbkurs från Webbkurser Sverige?