Kursernas längd

Gör din egen tidplan

Kurserna är indelade i tydliga avsnitt. Min rekommendation är att du lägger upp din egen tidplan för genomförandet. Alla våra kurser är möjliga att gå igenom på 10-15 minuter. De är gjorda så att du, trots den korta tiden, kommer lära dig en hel del inom det område som du är intresserad av. Om du vill gå kursen på längre tid så går det lika bra. Du kan ta en kurs steg för steg genom att lämna den och återkomma när du vill och hur många gånger som helst.

 

Please log in to rate this.
0 people found this helpful.


← Kursernas längd