Vilken affärsidé ligger bakom denna verksamhet?

Vår affärsidé – gratis webbkurser öppna för alla

Vi vill att våra kurser ska vara gratis för kursdeltagarna

 • De som kommer att anställa eller anlita dig och andra som tar denna kurs tycker vi bör betala utvecklingen av nya kurser
 • Då kommer du och andra få gratis kurser även i fortsättningen
 • Det förutsätter att du och andra sprider denna kurs så mycket som möjligt

Vår affärsidé i ett nötskal

 • Vi hjälps alla åt att sprida denna kurs och våra andra kurser
 • Med stor spridning får vi in sponsorer
 • Med sponsorer kan vi fortsätta att utveckla kurser
 • Du och andra får fler kurser som är gratis

Vi vill därför be dig om följande

 • Skriv om kursen i sociala medier
 • Skicka e-postmeddelanden till ditt nätverk och tipsa om kursen
 • Tipsa om kursen i din blogg eller på din hemsida
 • Lägg in kursen på din hemsida
 • Berätta om kursen för dina vänner

Tack för att du sprider kursen!
 

Please log in to rate this.
0 people found this helpful.


← Vilken affärsidé ligger bakom denna verksamhet?