Vilken utbildning har Holger Wästlund och vilken erfarenhet av utbildning har han?

Jag tog studentexamen i Stockholm, fick min akademiska examen som arkitekt och min licentiatexamen på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Jag har som stipendiat studerat ett år på University of Illinois i USA. Jag har varit anställd som lärare på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm och Linköpings Universitet och ofta varit anlitad som gästföreläsare på högskolorna i Göteborg och Lund. Jag anlitas flitigt av olika kursarrangörer i landet och har varit ansvarig för kurser i ett flertal andra länder.

Please log in to rate this.
0 people found this helpful.


← Vilken utbildning har Holger Wästlund och vilken erfarenhet av utbildning har han?