Många kan tänka sig sänkt lön för att jobba mobilt

gå ner i lön för att jobba henifrån

Det finns de som är beredda att gå ner i lön för att få jobba friare.

CS Jobb citerar Cisco enligt följande:

Närmare fyra av tio svenskar tycker det borde vara en rättighet att få jobba på distans när det är möjligt. Det visar undersökningen ”Smarta företag” som Cisco gjort i samarbete med Telia.

Att det är viktigt att få jobba på distans är tydligt – tre av fyra anser att det gör dem mer motiverade. 17 procent hävdar att de till och med är beredda att gå ner i lön för att få arbete mer mobilt.

Hälften att de skulle bli mer effektiva om de skulle fullgoda tekniska verktyg för att kunna jobba hemifrån. Med andra ord hänger arbetsgivarna inte riktigt med när det gäller ge medarbetarna rätt förutsättningar.

I åldergruppen 31 till 40 säger sex av tio att de skulle bli mer effektiva om de försågs med rätt verktyg.

Men helt fri från fysiska jobbmöten vill inte svenskarna bli. 47 procent anser ändå att personlig kontakt är nödvändig för att få arbetet att fungera.

Källa: CS Jobb