Mätbara mål i ditt drömjobb – lär dig mer om detta i en av våra webbkurser

Formulera mätbara mål

mätbara mål för ditt drömjobb
Mätbara mål

Öva dig på att formulera mätbara mål. Se till att du efteråt kan mäta om målet uppfyllts eller inte. Om det gäller att skapa större förståelse, skapa bättre stämning inom en organisation etc. så får man göra en enkät före och en ny efter genomförandet av evenemanget.
• Öva upp din kreativitet eller se till att du samarbetar med oerhört kreativa människor
• Öva upp din organisationsförmåga. Lär dig tekniker för att planera, organisera, leda, samordna och kontrollera att allt nödvändigt blir utfört.

Är du intresserad av fler tips när det gäller att starta och driva eget företag? Kolla här!

starta eget företag snabbt och lönsamt