Villkoren för egenföretagare

Den största förändringen av villkoren för egenföretagare på 25 år

Den största förändringen egenföretagre som startar eget företag
Den största förändringen för egenföretagare

Den förra regeringen tillsatte för 2 år sedan en utredning för att förenkla beskattningen för småföretagare. Förslagen läggs nu fram för den nya regeringen.

Förslagen innebär att alla som driver eget i form av enskild firma eller handelsbolag får enklare administration. Dessutom föreslås att en ny företagsfond införs i stället för de nuvarande krångliga periodiseringsfonderna. Förslaget ska nu remissbehandlas och vi som driver eget håller nu tummarna för att det blir märkbara förenklingar.

Tidningen Privata Affärer anser att om utredningens förslag går igenom så blir det den största förändringen av villkoren för egenföretagare på 25 år.

Vi firar detta med att förlänga introduktionsrabatten på boken ”Starta eget företag snabbt och lönsamt”. Boken kommer att kosta 179:- men kostar nu bara 96:- plus porto och moms 6 %.

 

Är du intresserad av fler tips när det gäller att starta och driva eget företag? Kolla här!

starta eget företag snabbt och lönsamt